Artist talk

“Det er blitt et verk som på en leken måte tar fraspark i den gamle mesteren, og omformer impulsene til noe helt annerledes enn vi kunne ha forventet. Det er et resultat helt i jubileets ånd, som både feirer Henrik Sørensen, men samtidig aktualiserer ham ved å vise kvaliteter i hans arbeid knyttet til både form og farge, omformet gjennom et medium – tekstilkunst – som har fått en stadig sterkere plass i samtidskunsten.”

Kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke i katalogen til Drammen Kunstforenings 150-års jubileumsutstilling