Keep and let go

Installasjon
– farget med rust

Dette verket har relieff og dybde. Materialer og teknikker bærer på kontraster. Ting er ikke alltid slik de virker ved første øyekast – som en dag i livet.