Fabrikkjentas lørdag på Fossekleiva

Installasjon

Gjenbruksplast