Kunst Rett Vest 2019 åpnet

Fellesutstillingen for årets “Kunst Rett Vest” er åpnet på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Jeg er med også i år, og mitt bilde har en fin plassering. Alltid hyggelig med stor interesse på åpningen! Det er en fin mulighet til å møte et kunstinteressert publikum.

Det er åpent i mitt atelier i Strømsø Atelierfellesskap i Drammen helgen 14. og 15. september og 21. og 22. september. Velkommen innom i Tordenskiolds gate 63! Jeg har vært med på Kunst Rett Vest i flere år. De besøkende kan se på ulike arbeider, lytte til hva jeg har å fortelle, og de kan selv prøve seg på enkelt tekstiltrykk. Jeg viser arbeider fra klassisk billedvev til stoffer farget med rust.

Kunst rett Vest omfattet både en kollektivutstilling og over 100 åpne atelierer i 15 kommuner vest for Oslo.
Kollektivutstillingene er tidligere bl.a. blitt holdt på Galleri Trafo i Asker, Dikemark, Drammens Museum, Arena Vestfossen og Fossekleiva Kunstsenter.